Klubbens Støtteforening

Støtteforeningen er nedlagt på sidste generalforsamling.

Se evt. formandens beretning.